Psykoterapi

Gestaltterapeut Elisabeth Løvlie

Jeg holder til sentralt på Frogner i Oslo og tilbyr

 individualterapi og parterapi.

Ingen henvisning nødvendig.


Mine tjenester

Individualterapi

Det er mange grunner til å søke terapi. Om du står midt i en smertefull livskrise, kjenner på fastlåsthet eller meningsløshet, er engstelig eller nedstemt, har problemer i familien eller søker en eksistensiell utforskning av din livssituasjon, er du hjertelig velkommen til meg. Som terapeut bygger jeg på kunnskap om betydning av gode relasjoner som endringsskapende. Å bli møtt, sett og lyttet til på en ikke-dømmende måte, skaper mulighet for endring og vekst. Les mer her.Foreldresamtaler

Basert på boken Du og barnet, Om å skape gode relasjoner med barn (Universitetsforlaget 2017), som jeg har skrevet sammen med min mor psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye, tilbyr jeg samtaler til foreldre som trenger en å snakke med. Les mer her.

Parterapi

 I mine møter med par er jeg først og fremst opptatt av å skape en trygg relasjon til begge partnere, og til paret som en helhet. Jeg ønsker å støtte dere i det dere utforsker hva som skjer med dere i konflikter, hvordan dere kan bryte tilbakevendende mønstre, og skape samspill som åpner for gjensidig respekt, vitalitet og kjærlighet. Les mer her.
Skriveveiledning

Å skrive kan oppleves som en utfordrende prosess. Opplever du skrivesperre, at du utsetter skrivingen, at du ikke klarer å ferdigstille tekster?  Jeg har mye erfaring med skriveprosess og tekstarbeid, og tilbyr veiledning og støtte til deg som trenger det. Les mer her.


Elisabeth M. Løvlie, Gestalttereapeut MNGF, D.Phil.

Senter for Relasjon og endring

Nobelsgate 16A

0286 Oslo

E-post: em.lovlie@gmail.com

Mob.:97572287

Web: elisabethlovlie.no