Om Gestaltterapi

Om Gestaltterapi


Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som baserer seg på et helhetlig og ikke-dømmende menneskesyn. I de terapeutiske møtene utforsker vi følelser, tanker og kroppslige fornemmelser som oppstår mellom oss. Gjennom økt oppmerksomhet på det som utspiller seg er det mulig å oppdage hvordan vi tilpasser oss omgivelsene våre. Det kan være tilbakevendende mønstre som vi har med oss fra barndommen og familien som innhenter oss og skaper smertefulle samværsmåter, også i våre nåværende relasjoner til andre. 

Disse tilpassnings-mønstrene kan være vanskelige å endre på egen hånd. De ligger mer eller mindre skjulte og utilgjengelige, men melder seg i våre kropper, våre tanker og i våre følelsesmessige reaksjoner. Innenfor en trygg relasjon med en terapeut, blir det mulig å dele erfaringer og fornemmelser som åpner stier inn mot dette ukjente, indre landskapet. Gjennom slike utforskende prosesser skapes muligheter for mer bevisste valg, dypere endring og fornyet vitalitet. 

Gestaltterapien ble opprinnelig utviklet som et alternativ til psykoanalysen av Fritz Perls, hans kone Laura Perls og Poul Goodman på 1940-tallet. Terapien har sine røtter i humanistisk og eksistensiell psykoterapi, og utgjør i dag et spennende teoretisk felt som også er orientert mot nyere forskning, som for eksempel spedbarns-, traume- og hjerneforskning. Gestaltterapi er i dag en svært utbredt og anerkjent retning innen klinisk psykoterapi.

For de som er interessert i å lese mer, kikk gjerne på hjemmesidene til Norsk Gestaltterapeutforening https://ngfo.no