ForeldresamtalerÅ være foreldre er fantastisk, overveldende, dypt givende, og krevende. Kjærligheten vår til barna tar ofte form av bekymring, og vi kan føle oss utilstrekkelige og ensomme. Små barn er intenst til stede i øyeblikket, og uttrykker sterke følelser som skifter raskt. For oss voksne kan det være utfordrende å møte barna og tåle deres emosjonelle uttrykk. Ungdomstiden kan også medføre sterke følelser idet tenåring orienterer seg ut i verden og bort fra familien. Jeg tilbyr veiledende samtaler til foreldre der vi sammen kan utforske hva som skjer mellom deg og barnet ditt, og hvordan det er mulig å skape bedre relasjonelle samspill. Jeg bygger på kunnskap fra boken jeg har skrevet sammen med min mor psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye,  Du og barnet, Om å skape gode relasjoner med barn (Universitetsforlaget, 2017).