Om meg


Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt, og medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. Jeg har også en videreutdanningen i parterapi fra Gestalt Integrative Institute. Som terapeut bygger jeg på kunnskap om betydningen av gode relasjonelle møter. Å bli anerkjent, forstått og lyttet til på en ikke-dømmende måte, skaper mulighet for endring og vekst.  I møte med mine klienter, er jeg derfor spesielt opptatt av å skape et så trygt rom som mulig. Først da kan vi sammen utforske ditt indre landskap og kjenne på det som kan være skamfullt, forvirrende og sårt, men også kraftfullt, kreativt og vitalt.

Jeg har en særskilt faglig interesse for tilknytningsteori og for relasjonelle, eller komplekse, traumer. Vi vet i dag at traumer både skapes og heles i relasjon. Hvordan vi opplever å bli møtt i terapirommet, og hvordan vi sammen skaper vår relasjon, er derfor en svært viktig del av den terapeutiske prosessen.

Sammen med min mor psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye, har jeg skrevet boken  Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn (Universitetsforlaget 2017). Arbeidet med boken, som er innlemmet som pensum ved flere utdannelser, har gitt meg en særskilt interesse for psykodynamisk relasjonsforståelse, tilknytningsteori, relasjons-skaping og betydningen av interpersonlige samspill. Dette har jeg stor nytte av som gestaltterapeut. Min kunnskap om og interesse for voksen-barn samspill er selvfølgelig spesielt relevante i mine møter med ungdom og foreldre.

I 2006 ga jeg ut boken Stillhet og støy, Tanker om tid, angst og kjærlighet (Cappelen Forlag). Boken tar for seg en tematikk jeg tenker er like aktuell i dag, og som jeg stadig møter varianter av i terapirommet. Vi overveldes av inntrykk, og mange synes det er krevende å koble av. Jeg opplever at vi søker, men også kanskje frykter, stillheten.

Min interesse for stillhet er basert på min doktorgrad i litteraturvitenskap (D.Phil., Univ. of Oxford) som omhandlet litteraturens forhold til de ordløse sjikt i tilværelsen (Literary Silences in Pascal, Rousseau and Beckett, Oxford Univ. Press, 2003). Jeg har forsket og undervist innen dette feltet i flere år, både i utlandet og i Norge, og skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker. I dag fascineres jeg av hvordan også terapeutisk språk søker seg inn mot det vi kanskje ikke har ord for, det vi ikke vet at vi vet, det som preger oss på dypest vis i livet, men som vi ikke nødvendigvis kan forklare. 


Utvalg av publikasjoner: 

Bøker:

 Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn. Medforfatter Anne-Lise Løvlie Schibbye. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Oversatt til dansk i 2018. København: Akademiks Forlag.

Tro på litteratur, Religiøse vendinger fra Dante til Derrida, Fosse og Knausgård. Medforfatter Drude von der Fehr. Oslo: Vidarforlaget, 2013.

Stillhet og støy, Tanker om tid, angst og kjærlighet. Oslo: Cappelen forlag, 2006.

Literary Silences in Pacal, Rousseau and Beckett. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003.

Artikler:

"Vi flyter sammen hver for oss, Hvordan teorien om kontaktformen konfluens støtter meg i terapirommet." Norsk Gestalttidsskrift, xx, nr. 1, 2023. https://www.gestalttidsskriftet.no/vi-flyter-sammen-hverfoross/ 

"Å kontakte hjertet – veier til ubevisste prosesser i relasjonelle samspill." I Alrø, H., Billund, L. & Herholdt-Lomholdt, S. M. (red.), Kontakt i professionelle relationer, (s. 225–243). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2020.

"Jeg vet noe jeg ikke vet. Taus viten i nyere bevissthetsforskning, estetisk erfaring, og dyret i meg". I von der Fehr, Drude (red.) Den levende kroppen, Mot en ny forståelse av menneske og natur. Oslo: Vidarforlaget, 2016.