Om meg


Våren 2022 ble jeg ferdig utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt, og jeg har mottatt klienter siden høsten 2020. Jeg har også en videreutdanningen i parterapi i regi av Dr. Psych. Vibeke Visnes. 

Hva gjelder min bakgrunn, har jeg en doktorgrad i litteraturvitenskap (D.Phil., Univ. of Oxford) som omhandlet litteraturens forhold til det uutsigelige. Avhandlingen er utgitt som bok med tittelen Literary Silences in Pascal, Rousseau and Beckett (Oxford Univ. Press, 2003). Jeg har forsket og undervist innen dette feltet i flere år, både i utlandet og i Norge, og skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker. I 2006 ga jeg ut boken Stillhet og støy, Tanker om tid, angst og kjærlighet (Cappelen Forlag). Boken tar for seg en tematikk jeg tenker er like aktuell i dag, og som jeg stadig møter varianter av i terapirommet. Vi overveldes av inntrykk, og mange synes det er krevende å koble av. Jeg opplever at vi søker, men også kanskje frykter, stillheten.

Min siste bok Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn, skrev jeg sammen med min mor psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye i 2017. Boken kom på Universitetsforlaget, og er innlemmet som pensum ved flere utdannelser. Arbeidet med boken har gitt meg en særskilt interesse for psykodynamisk relasjonsforståelse, tilknytningsteori, relasjons-skaping og betydningen av interpersonlige samspill. Dette har jeg stor nytte av som gestaltterapeut. Min kunnskap om og interesse for voksen-barn samspill er selvfølgelig spesielt relevante i mine møter med ungdom og foreldre.

Jeg har en særskilt faglig interesse for nyere hjerneforskning og for relasjonelle, eller komplekse, traumer. Dette er kunnskap jeg integrerer i min gestaltterapeutiske praksis.


Utvalg av publikasjoner: 

Bøker:

 Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn. Medforfatter Anne-Lise Løvlie Schibbye. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Oversatt til dansk i 2018. København: Akademiks Forlag.

Tro på litteratur, Religiøse vendinger fra Dante til Derrida, Fosse og Knausgård. Medforfatter Drude von der Fehr. Oslo: Vidarforlaget, 2013.

Stillhet og støy, Tanker om tid, angst og kjærlighet. Oslo: Cappelen forlag, 2006.

Literary Silences in Pacal, Rousseau and Beckett. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003.

Artikler:

"Vi flyter sammen hver for oss, Hvordan teorien om kontaktformen konfluens støtter meg i terapirommet." Norsk Gestalttidsskrift, xx, nr. 1, 2023. https://www.gestalttidsskriftet.no/vi-flyter-sammen-hverfoross/ 

"Å kontakte hjertet – veier til ubevisste prosesser i relasjonelle samspill." I Alrø, H., Billund, L. & Herholdt-Lomholdt, S. M. (red.), Kontakt i professionelle relationer, (s. 225–243). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2020.

"Jeg vet noe jeg ikke vet. Taus viten i nyere bevissthetsforskning, estetisk erfaring, og dyret i meg". I von der Fehr, Drude (red.) Den levende kroppen, Mot en ny forståelse av menneske og natur. Oslo: Vidarforlaget, 2016.