Skriveveiledning

Å skrive kan oppleves som en utfordrende prosess. Opplever du skrivesperre, at du utsetter skrivingen, at du ikke klarer å ferdigstille tekster? Å skrive kan vekke mange følelser - frustrasjon, mindreverd og selvtvil kan være følgesvenner i prosessen. Jeg tilbyr veiledning og støtte og kan også lese og kommentere  tekstene dine. Det kan være eksamen, oppgaver, eller andre skriveprosjekter. Jeg har skrevet flere bøker og artikler, og har mye erfaring med å jobbe med tekst, også som forlagsredaktør. Jeg har stor forståelse for hvor krevende det kan være å sitte alene med en tekst, og vet også mye om verdien av god støtte underveis. Kontakt meg, så kan vi diskutere dine skriveprosjekter.