Terapi

Individualterapi 

Jeg tar imot voksne og ungdom i individualterapi. Mitt kontor ligger sentralt på Frogner i Oslo, og er del av fellesskapet BA21 Gestaltterapi og veiledning.

Som terapeut bygger jeg på kunnskap om betydning av gode relasjoner som endringsskapende. Å bli møtt, sett og lyttet til på en ikke-dømmende måte, skaper mulighet for endring og vekst. De fleste som søker terapi opplever at de står fast i noe smertefullt som krever energi og hindrer deres livsutfoldelse. Gjennom en terapiprosess kan vi øke vår bevissthet og forståelse av hva som skjer, sortere tanker og følelser, og utforske nye, mer hensiktsmessige måter å være i livet på. Innenfor rammene av en trygg relasjon, kan jeg støtte deg i det du tar fatt på den utfordrende og berikende veien mot øket selvinnsikt og dypere forståelse. 

Det er mange grunner til å søke terapi. Om du står midt i en smertefull livskrise, kjenner på fastlåsthet eller meningsløshet, er engstelig eller nedstemt, har problemer i familien eller søker en eksistensiell utforskning av din livssituasjon, er du hjertelig velkommen til meg.

Som gestatlterapeut har jeg meg med et helhetlig menneskesyn. Det betyr at jeg tror på sammenhengene mellom våre emosjenelle og psykiske prosesser, og våre kropper. Erfaringer og mønstre påvirker oss kroppslig, og med øket bevissthet rundt hvordan vi puster og beveger oss, kan vi samtidig styrke kontakt med følelser og øke vår selvforståelse. 

Jeg har mye erfaring med ungdom, både fra egen praksis og fra flere år som frivillig ved Ung Arena, som er et lavterskel samtaletilbud. Her følger jeg opp ungdom gjennom ukentlige samtaler. Ungdom kan ha stor nytte både av lengre forløp, men også bare noen få samtaler. Det har stor verdi å snakke med en som står utenfor familien, og som har taushetsplikt.

Jeg mottar jevnlig veiledning og følger de etiske retningslinjene til Norsk Gestaltterapeut Forening.

Parterapi

Jeg har en videreutdanning i parterapi fra Gestalt Integrative Institute, og tar imot par på mitt kontor i Bygdøy Allé 21. 

Par kan søke terapi fordi de føler seg låst i smertefulle mønstre og dårlig kommunikasjon, eller de opplever en akutt krise. Det kan være sterke følelser i sving, eller det kan oppleves helt dødt. For andre kan det være et ønske om å styrke relasjonen for å forebygge problemer, kanskje i forkant av mer langvarig forpliktelse. Parterapi kan også gi støtte til å avslutte et forhold med respekt både for hverandre, og for relasjonen.

For noen er det vanskelig å oppsøke en parterapeut. Kanskje føler den ene at det er vanskelig å sette ord på følelser, eller kommer fra en bakgrunn der det å søke hjelp er mer skambelagt. Det kan være både sårbart og skremmende.  I mine møter med par er jeg først og fremst opptatt av å skape en trygg og likeverdig relasjon til begge partnere, og til paret som en helhet. Jeg ønsker å støtte dere i det dere utforsker hva som egentlig skjer med dere i konflikter, hvordan dere kan bryte tilbakevendende mønstre, og skape samspill som åpner for gjensidig respekt, vitalitet og kjærlighet.

Jeg mottar jevnlig veiledning fra Dr. Psych. Vibeke Visnes ved Gestalt Integrative Institute.